Werkwijze bouwkundige keuring

Werkwijze tijdens de bouwkundige keuring

Inspectie van het te keuren object ter plaatse neemt gemiddeld 2 uur in beslag. Het rapport uitwerken neemt ca. 2 uur in beslag, maar gebeurt op kantoor. De bouwkundige keuring is er op gericht visueel waarneembare bouwkundige gebreken te beoordelen. Deze beoordeling van alle essentiĆ«le punten gebeurt onder voorwaarde dat deze onder normale omstandigheden bereikbaar zijn. Inspectie van de kruipruimte wordt alleen uitgevoerd indien dit veilig mogelijk is. De kruipruimte moet bereikbaar zijn door middel van een goed toegankelijk kruipluik, en een minimale hoogte van ca. 60 cm.onder de vloer is noodzakelijk, tevens dient de kruipruimte droog te zijn. De inspecteur heeft een ladder met een werkhoogte die maximaal twee bouwlagen (max 6 meter ) overbrugt. Wanneer daken, goten en dakkapellen zich hoger bevinden worden deze uit het raam of dakkapel geĆÆnspecteerd. Als er anderzijds veilig klimmateriaal aanwezig is wordt daar met toestemming van de eigenaar gebruik van gemaakt om te inspecteren. Bij het controleren van de elektrische bedrading demonteren wij maximaal twee wandcontactdozen per bouwlaag. Sanitair wordt alleen gecontroleerd op juiste werking voor zo ver dat mogelijk is.

Aanwezig zijn van de opdrachtgever

Zelf aanwezig zijn tijdens de bouwkundige keuring is aan te bevelen. Door de mondelinge toelichting van de inspecteur wordt u al direct een stuk wijzer, en het vergemakkelijkt later het lezen en interpreteren van het bouwkundig rapport. En tevens kunnen uw eventuele vragen door de inspecteur ter plaatse beantwoord worden.

Renovatieobject

Wanneer er tijdens de bouwkundige keuring door de inspecteur geconstateerd wordt dat het object de hoedanigheid van “renovatieobject” bereikt heeft, wordt er eerst met de opdrachtgever overlegd. Omdat door een te groot aantal en veelal onzekere factoren er niet meer van een hersteladvies en daaraan verbonden kostenberekening gesproken kan worden. De inspecteur zal dan adviseren om een basisrapport met daarin een omschrijving van alle visueel waarneembare gebreken met een kwaliteitsbeoordeling op te laten maken. Om zo toch een globaal beeld te verkrijgen van de ernst van de bouwkundige staat van het object. Met deze rapportage kunt u beoordelen of het zinvol is om een renovatiebegroting op te laten maken door een aannemer.

Aanvragen bouwkundige keuring

U begrijpt dat het belangrijk is dat u eerst aan de verkoper/eigenaar toestemming vraagt voor de bouwkundige keuring en vooroverleg pleegt over het tijdstip van de bouwkundige keuring. Let u er op! bijvoorbeeld bij de eerste bezichtiging, of alles goed bereikbaar is voor inspectie, (ramen, deuren, sanitair, installaties ,meterkast ,kruipluik, ect.) zo niet vraag dan of de verkoper/eigenaar dit wil bewerkstelligen als u om toestemming vraagt voor de bouwkundige keuring. Vergeet bij de verkoopkeuring niet het inlichtingenformulier uit te printen. Vul daarna uw keuringsaanvraag in op onze website en als u deze goed gecontroleerd heeft verstuurd u deze door op “Verstuur aanvraag” te klikken. Wij nemen dan binnen 24 uur telefonisch contact met u op om de gegevens door te nemen en een definitieve afspraak te maken. Het werkt het beste om de aanvraag middels onze website te doen, maar als u er niet uitkomt kunt u ook bellen.