Gebruik de juiste afvalcontainer

Grote hoeveelheden afval moeten worden afgevoerd. Dat lijkt heel makkelijk. Toch is het belangrijk om goed na te denken hoe en waar je deze grote hoeveelheden precies dient af te voeren. Er bestaan namelijk veel verschillende soorten afval die apart moeten worden gescheiden en afgevoerd. Hieronder noemen we een aantal belangrijk afvalcontainers die u kunt gebruiken en wat u hier in kunt doen.

Groenafval
In de container voor groenafval mag u alleen licht compostafval gooien. Denk hierbij aan snoeihout, struiken, bloemen, planten, takken, hooi en stro. Afval dat u zeker niet in deze container dient af te voeren: bouwhout, bloempotten, zand, mest, grond en overige afvalstoffen.

Schonegrond
Voor schonegrond bestaat een aparte afvalcontainer. Schone grond? Wat is dat nu precies? Onder schone grond verstaan we onder meer zand, kleigrond, tuinaarde en graszoden. Belangrijk is dit niet chemisch verontreinigd is en dat het niet afkomstig is van een locatie zoals een industriegebied, garagebedrijf of tankstation.
Wat moet niet in deze afvalcontainer? Dat geldt voor steen, wortels, worteldoek, mest, puin en overige afvalstoffen.
Puin
Een van de bekendste afvalcontainers is die toch wel van puin. Hierin kan materiaal worden aangeboden zoals stoeptegels, bestratingsmateriaal, keramiek, dakpannen, baksteen, wand- en vloertegels, betonresten, kalkzandsteen en maximaal 5 procent zand/grond.

Niet in deze afvalcontainer: asfalt, gipsplaat, gipsblokken, meer dan 5 procent zand/grond en overige afvalstoffen.

bouw-sloop-afvalcontainer

Hout
In de afvalcontainer voor hout mag alleen schoon hout worden aangeboden. Schoon hout bestaat uit onder meer houten deuren, plaatmaterialen, hardboard, triplex, pallets, balken, ribben, geverfd hout, laminaat en parket. Geïmpregneerd hout, bielzen bomen, struiken en overig groenafval moet niet in de afvalcontainer voor hout.

Bouw & sloop
Ook een veelgebruikte container is die voor bouw- en sloopafval. Wat kan hier in? Dit geldt bijvoorbeeld voor gemengd ongesorteerd bouwafval dat afkomstig is van (nieuw)bouw of sloop van woningen. Hierbij kunt u denken aan gips, ijzer, hout, puin, steen, gasbeton, isolatie en vloerbedekking. Gooi beslist geen asbest, chemisch afval en verfresten in deze container.

Dakafval
Voor dakafval bestaat ook aparte containers. Onder deze vorm van afval verstaan we dakleer, bitumineus dakafval en eventueel dakgrind. Er mag maximaal 5 procent isolatiemateriaal worden afgevoerd in de container voor dakafval. Meer dan 5 procent isolatiemateriaal, hout en overige afvalstoffen dient u niet in deze container af te voeren.

Al met al bestaat er een groot assortiment afvalcontainers die speciaal geschikt zijn voor de bovengenoemde afvalsoorten. Hiermee wordt het voor u gemakkelijk om alles netjes af te voeren.