Gebruik de juiste afvalcontainer

Grote hoeveelheden afval moeten worden afgevoerd. Dat lijkt heel makkelijk. Toch is het belangrijk om goed na te denken hoe en waar je deze grote hoeveelheden precies dient af te…

Klussen

Klussen is de term die gebruikt wordt voor het omschrijven van constructieve activiteiten die door particulieren zelf worden uitgevoerd. Dit in contrast tot het volledig uitbesteden van diverse werkzaamheden in…